new1.gif - 18.01 kb

19 กุมภาพันธ์ 2561


19 ก.พ. 61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ,พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผกก.สภ.บางปลาม้า ,พ.ต.ท.นิยม สุ่ยวงษ์ รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปลาม้า และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมตรวจบ้านคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุ และจุดที่คนร้ายซ่อนเร้นอำพลางศพ  เหตุ241ท้องที่ สภ.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

       


เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้าา มีข้อราชการ ดังนี้1. กำชับเหตุ 241 ให้จับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี โดยเร็ว2. กำชับให้ สภ.บางปลาม้า เตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการของคุณ จต.3. กำชับความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 โดยเคร่งครัด4. กำชับ สภ. ดำเนินการ ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนบนสถานีตำรวจ โดยให้ดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

  


เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุพรรณบุรี กำชับข้อราชการ ดังนี้1. กำชับให้เร่งรัดสืบสวนหาพยานหลักฐานในคดีลักทรัพย์ฯ และจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว2. กำชับความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 โดยเคร่งครัด3. กำชับ สภ. ดำเนินการ ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนบนสถานีตำรวจ โดยให้ดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

 


 เวลา10.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ จำนวน 100 นาย ที่มีรายชื่อคำสั่งตำรวจวิทยากรตำบล ตามนโยบายการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน  ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี
 
   

 

 

14 กุมภาพันธ์ 2561


การขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ในระดับพื้นที่ เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ในระดับพื้นที่ โดยมี นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

 


 ตรวจราชการงานสอบสวน  พ.ต.อ.นิมิตร. แสงอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ,พ.ต.อ.เกษม ช้างเผือก ผกก.(สอบสวน)ฯพร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการงานสอบสวน เพือเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวน และเร่งรัดสำนวนการสอบสวน ให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร. ที่ 419/56

 

  


 

 

13 กุมภาพันธ์ 2561


ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลฯ เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลฯ โดยมี นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

  


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องขุนแผน ศาลากลางฯ

  


 

 

12 กุมภาพันธ์ 2561


TO BE NUMBER ONE  เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์  โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

  


 

 

10 กุมภาพันธ์ 2561


พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปณากองร้อยอาสารักษาดินแดน เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปณากองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยมี นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ ลานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

  


 

 

9 กุมภาพันธ์ 2561


แถลงข่าวการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด  เวลา 07.30 น. พล.ต.ต.สุรพงษ์  ชัยจันทร์  รอง ผบช.ภ.7  เป็นประธานแถลงข่าวการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.61 โดยมี พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง  ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุพรรณบุรี ยุทธการฟ้าสางที่เมืองขุนแผน

 


ร่วมประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 


พล.ต.ต.สมเกียรติ  แสงสินศร รอง ผบช.ภ.7 (กม) ตรวจราชการงานสอบสวน  เวลา 13.30-15.30. น.  พล.ต.ต.สมเกียรติ  แสงสินศร รอง ผบช.ภ.7 (กม) พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการงานสอบสวน เพือเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวน และเร่งรัดสำนวนการสอบสวน ให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร. ที่ 419/56  โดยมี พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก. ฯ, ผกก. กลุ่มงานสอบสวน, ผกก.หัวหน้าสถานี และ หน.งานสอบสวน ทุกสถานี ในสังกัดของ ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1  ภ.จว.สุพรรณบุรี

 


 

 

7 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีให้ถูกกฎหมาย ภ.7 (simulator)

เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อม หน.สภ.ในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิธีการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีให้ถูกกฎหมาย ภ.7 (simulator) และการใช้กระบองกัทส์บาตอง รุ่นที่ 2 (8-9 ก.พ.61) ณ บก.สอ.บช.ตชด.(ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ จว.เพชรบุรีโดยมี พล.ต.ต.สมประสงค์  เย็นท้วม รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธี

 

 

   

 


เร่งรัดสำนวนคดีลักทรัพย์สลากกินแบ่งรัฐบาล

เวลา 10:30 น. พ.ต.อ.นิมิตร เเสงอรุณ รอง ผบก.ฯ ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อม พ.ต.อ.กระเษียร สุดตา ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ และ พ.ต.อ.เกษม ช้างเผือก ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ ตรวจเยี่ยม สภ.สามชุก พร้อมเร่งรัดสำนวนคดีลักทรัพย์สลากกินแบ่งรัฐบาล

  

 


 ประชุมการข่าว/ความมั่นคง

   

พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประชุมการข่าว/ความมั่นคง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ

  

6 กุมภาพันธ์ 2561


ประชุมเร่งรัดติดตามคดีเหตุพื้นที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี   

เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมพร พุกหอม ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน  กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามคดีเหตุ 241 พื้นที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

   

 


เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุฯ

เวลา 08.00 น.  พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี, พ.ต.อ.อภิชิต  สุรพินิจ  ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี และ จนท. ฝ่ายสืบสวน ได้เดินทางไปพื้นที่เกิดเหตุฯ ในเขตพื้นที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี

  

 


 

 

5 กุมภาพันธ์ 2561


การปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด

 

เวลา 10.15 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ,พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ ,พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา เพชรนรชาติ รอง ผกก.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี ประชุมทางไกลผ่าน การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมี พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

 


ประชุมงานป้องก้นปราบปราม

  

เวลา 11.00  น.  พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประชุมงานป้องก้นปราบปราม  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ครั้งที่ 4/2561  ณ  ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี

 


 

 

2 กุมภาพันธ์ 2561


ประชุมความร่วมมือการปฎิบัติงานด้านยาเสพติดตามนโยบาย ตร.

  

เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมความร่วมมือการปฎิบัติงานด้านยาเสพติดตามนโยบาย ตร.ปีงบประมาณ 2561 โดยมี พล.ต.ต.สุรพงษ์  ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธาน   ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 

 


ตรวจสอบเร่งรัดงานสอบสวน

  

เวลา 10.00 น.  พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รองผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อม พ.ต.อ.กระเษียร สุดตา ผกก.สอบสวน(กลุ่มงานสอบสวน) ฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวน ร่วมตรวจสอบเร่งรัดงานสอบสวน ของสภ.ด่านช้าง และสภ.องค์พระ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ. สภ.ด่านช้าง

 


 

เวลา 14.00 น.  พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รองผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อม พ.ต.อ.กระเษียร สุดตา ผกก.สอบสวน(กลุ่มงานสอบสวน) ฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวน ร่วมตรวจสอบเร่งรัดงานสอบสวน ของสภ.หนองหญ้าไซร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ. สภ.หนองหญ้าไซ

 


 

 

1 กุมภาพันธ์ 2561


ประชุม ศปก.ฯ

 

พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประธานการประชุม พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ฯ และ สว.ฝอ.ฯ ทุกแผนกงาน เข้าร่วมประชุม ศปก.ฯ ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.สุพรรณบุรี

 


ตรวจสอบเร่งรัดงานสอบสวน

 

  พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์  โอนสูงเนิน  ผกก.ฝอ.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 


 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 

 

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์. สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี/นายตำรวจราชสำนักเวร(CAT-904) ได้เปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ , พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม ,พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบกภ.จว.สุพรรณบุรี ,พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาฯณ บริเวณ วัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล 

 

 

เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี , ผกก.สภ.ฯ ในสังกัด , ผกก.ฝอ. , และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ ห้องประชุมวัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

 


 ประชุมรับมอบนโยบายการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 

  

ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" เพื่อจัดเตรียมสินค้า, จัดส่งรายชื่อแม่บ้านประจำร้าน และพิจารณาการแต่งกายผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำร้าน โดยมี คุณกาญจนา เงามุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 ภ.7 อ.เมือง จว.นครปฐม

 


 

 

ติดต่อเรา

joomla vector social icons

ประชาสัมพันธ์

facebook joomla likes module

สารพันลิงค์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

001872
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
87
84
350
898
1872
0
1872

Your IP: 54.226.55.151
2018-02-21 22:37