31 มกราคม 2561


 

พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประธานการประชุม พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ฯ และ สว.ฝอ.ฯ ทุกแผนกงาน เข้าร่วมประชุม ศปก.ฯ ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.สุพรรณบุรี


  

   

พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์  โอนสูงเนิน  ผกก.ฝอ.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

30 มกราคม 2561


   

พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ในโครงการซ่อม/สร้าง บ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และผบ.มทบ.17 ณ บริเวณวัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี


 

 

 

29 มกราคม 2561


 

เวลา 08.30 คณะกรรมการฯ ตรวจตู้ยามประกวดดีเด่น ได้ตรวจตู้ยามฯ ต.บางงาม สภ.ศรีประจันต์


 

 

เวลา 09.30 น. คณะกรรมการตรวจตู้ฯได้ไปตรวจตู้ฯ ต.ย่านยาว สภ.สามชุก


 

 

เวลา1030.น. คณะกรรมการตรวจตู้สายตรวจดีเด่นได้ตรวจตู้ ต.บึงฉวาก สภ.เดิมบางนางบวช


 

 

เวลา13.00 น คณะกรรมการตรวจตู้สายตรวจดีเด่น ได้ไปตรวจตู้ฯ บ. ปรักประดู่ สภ.ด่านช้าง


 

  

เวลา13.00 น คณะกรรมการตรวจตู้สายตรวจดีเด่น ได้ไปตรวจตู้ฯ บ. ดงเสลา สภ.ด่านช้าง


 

  

เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชาชน ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัด


 

 

 

26 มกราคม 2561


ร่วมประชุมบริหารราชการ ภ.7

เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.ภ.7 เป็นประธาน พร้อม รอง ผบช.ภ.7 ,ผบก. ในสังกัด ภ.7 ,รอง ผบก.ฯในสังกัด ภ.7 และหัวหน้า สภ.ในสังกัด ภ.7 ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ภ.7 ชั้น2 อ.เมือง จว.นครปฐม


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา เพชรนรชาติ รอง ผกก.ฝอ.ฯ เป็นตัวแทนชมรมแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาวณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค7


 

 

 

25 มกราคม 2561


ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ละม้าย แซ่ตั้ง คุณแม่ของนายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จว.นครราชสีมา


ตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2561

เวลา 08.30 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.สองพี่น้อง


เวลา 10.30 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.บางตาเถร โดยมี พ.ต.อ.พิทยา มหัตกีรติผกก.สภ.บางตาเถร


เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วย กรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน สว.ฝอ.4 และคณะ ร่วมด้วยนายอำเภอศรีประจันต์ และ ผกก.สภ.ศรีประจันต์ ร่วมกันตรวจรับงานก่อสร้าง สภ.ศรีประจันต์


เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.บางปลาม้า


เวลา 14.30 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.เมืองสุพรรณบุรี


เร่งรัดสำนวนคดีลักทรัพย์ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

เวลา 11:00 น. พ.ต.อ.นิมิตร เเสงอรุณ รอง ผบก.ฯ ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมสภ.สามชุก พร้อมเร่งรัดสำนวนคดีลักทรัพย์ฉลากกินแบ่งรัฐบาล


 

 

24 มกราคม 2561


ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (conference) แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (conference) แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เวลา 13.30 น.


ตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2561

เวลา 08.30 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.สระแก้ว


เวลา 10.30 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.อู่ทอง


เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.สระยายโสม


เวลา 14.30 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.ทุ่งคอก


ตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า

เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า


 

 

23 มกราคม 2561


ตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2561

เวลา 08.30 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.ทุ่งคลี


เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.เดิมบางนางบวช


เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.สามชุก


เวลา 14.30 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมคณะตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการจาก จต.ประจำปี งปม.พ.ศ.2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ สภ.ศรีประจันต์

ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุพรรณบุรี

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุพรรณบุรี


การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ และคณะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค.61 ณ โรงแรม THE COP Seminar & Resort (ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


 

 

 22 มกราคม 2561


เข้าร่วมในการประชุม เร่งรัดคดีฉลากกินแบ่ง ๓๐ ล้าน

เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.นิมิตร เเสงอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมในการประชุม เร่งรัดคดีฉลากกินแบ่ง ๓๐ ล้าน โดยมี พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน และคณะทำงาน ณ ภ.จว.กาญจนบุรี


 

 

19 มกราคม 2561


ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการสืบสวนขยายผลทำลายเครื่อข่าย

เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการสืบสวนขยายผลทำลายเครื่อข่ายยาเสพติด (เขตพื้นที่สุพรรณบุรี) โดยมี พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธาน


 

 

18 มกราคม 2561


ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 10.30 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.อ.เรืองศักดิ์ อธิมากูล รอง ผบ.มทบ.17 ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี


ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561

06.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี


ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมทบทวนครูฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำสถานีตำรวจในสังกัด ภ.๗

พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ. ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมทบทวนครูฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำสถานีตำรวจในสังกัด ภ.๗ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บก.สอ.บช.ตชด. (ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี


ตรวจเยี่ยม สภ.

16.00 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ด่านช้าง และ เวลา 17.40 น. ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เดิมบางนางบวช


 

 

17 มกราคม 2561


ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี และ พ.ต.อ.ไพโรจน์ สขุรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7


วางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางสุพรรณบุรี


ประชุมขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


 

 

16 มกราคม 2561


การประชุม แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 14.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ , ผกก.สภ., รอง ผกก.ป. , รอง ผกก.ส.ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี


ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ณ ห้องขุนแผน ศาลากลางจังหวัด


 

 

15 มกราคม 2561

ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

 09.00 น.พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

09.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร


ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 09.30 น.พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี


ตรวจ สภ.หนองหญ้าไซ

เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ตรวจ สภ.หนองหญ้าไซ


ตรวจติดตาม สภ.อู่ทอง

เวลา 17:00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจติดตาม สภ.อู่ทอง


 

 

12 มกราคม 2561

ตรวจดูแลความเรียบร้อยคณะของผู้แทนพระองค์

พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ ได้ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยคณะของผู้แทนพระองค์ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้บริจาคสิ่งของพระราชทานและได้ร่วมบริจาคสิ่ง ที่ ร.ร.ละหว้าวังควาย พื้นที่ สภ.องค์พระ


ร่วมงานพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว

เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมงานพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว ณ วัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี


 

 

11 มกราคม 2561


ประชุมแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการของจเรตำรวจ

เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี


ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

เวลา .09.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนันตำบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


ประชุมคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกตามโครงการประกวดที่พักสายตรวจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เวลา .13.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกตามโครงการประกวดที่พักสายตรวจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุพรรณบุรี


ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนันตำบลไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


 

 

10 มกราคม 2561


คุยโขมง 7 โมงเช้า

 07.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม "คุยโขมง 7 โมงเช้า (สภากาแฟ) โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมฯ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม

 08.30 น. - 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม "บูรณาการกายและจิต เพื่อคืนสมดุลให้กับชีวิต" โดยมี รอง ผบก.ฯ ,หน.สถานี ,ข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้าน ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี


ประชุม Video Conference เรื่อง ผลการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับช่วงเทศกาลปีใหม่ และการอบรม จนท. ตำรวจฝ่ายสืบสวน

เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมเฝ้าฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับ ศปก.ตร. เรื่อง ผลการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับช่วงเทศกาลปีใหม่ และการอบรม จนท. ตำรวจฝ่ายสืบสวน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


ประชุมประชาคมข่าวความมั่นคง ภ.7

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ร่วมประชุมประชาคมข่าวความมั่นคง ภ.7


 

 

9 มกราคม 2561


เข้าร่วมประชุม ศปก.ภ.7

เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ศปก.ภ.7 โดยมี พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธาน


การประชุมการข่าวความมั่นคง ประจำเดือน ม.ค.61

เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ ได้เป็นประธานการประชุมการข่าวความมั่นคง ประจำเดือน ม.ค.61 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี


ตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า

 11.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า


 

 

8 มกราคม 2561


ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

เวลา09.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี


ตรวจเยี่ยมสภ.สองพี่น้อง และตรวจสั่งการคดีที่ ผบก.เร่งรัดในการประชุมบริหาร

เวลา 13:00 น. พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก.ฯ ตรวจเยี่ยมสภ.สองพี่น้อง และตรวจสั่งการคดีที่ ผบก.เร่งรัดในการประชุมบริหาร


ร่วมประชุม ศปทส.ตร.ฯ

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุม ศปทส.ตร.ฯ ทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.๑) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2


ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุพรรณบุรี

เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุพรรณบุรี พบ พ.ต.อ.สมพร พุกหอม ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี, พ.ต.ท.ศาสตรา คงนาม รอง ผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.เทอดไทย สุขไทย รอง ผกก.สส.ฯ, พ.ต.ท.ทรงพล ศรีชมภู รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ ได้เร่งรัดฝ่ายสืบสวนสอบสวนคดีลักทรัพย์ ในเขตพื้นที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี และกำชับ ให้ผู้ใตับังคับบัญชาปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่1212/2537 อย่างเคร่งครัด


ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561

เวลา .13.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี


ตรวจเยี่ยม สภ.อู่ทอง และตรวจเร่งรัดสำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรเพื่อนำสำเนาเข้าสำนวนคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานต่อไป

เวลา 15:00 น. พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก.ฯ ตรวจเยี่ยม สภ.อู่ทอง และตรวจเร่งรัดสำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรเพื่อนำสำเนาเข้าสำนวนคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานต่อไป


ตรวจเยี่ยม สภ.สระแก้ว และตรวจเร่งรัดสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวเนื่องสภ.อู่ทอง

เวลา 16:00 น. พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก.ฯ ตรวจเยี่ยม สภ.สระแก้ว และตรวจเร่งรัดสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวเนื่องสภ.อู่ทอง เพื่อนำเข้าประกอบสำนวนคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานต่อไป


 

 

7 มกราคม 2561


เข้าร่วมประชุม ศปก.ตร.

พ.ต.อ.เชิดศักด์ เฉลี่ยวศิลป์ รอง ผบก.ฯ เข้าร่วมประชุม ศปก.ตร. ประจำวันที่ ๗ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่อง เหตุและคดียาเสพติด/สภ.อู่ทอง


 

 

 

6 มกราคม 2561


ผบก.ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิวัฒน์ ไพฑูรย์ ผกก.สภ.เดิมบางนางบวช ร่วมพิธีเปิดโครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล โดยมี พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.อัชฌา คงสมบูรณ์ หน.สนง.รอง ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ สวนป่าปฎิบัติธรรมวัดท่าเจดีย์ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี


 

 

5 มกราคม 2561


การประชุมบริหาร ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561

 09.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมบริหาร ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ฯ , ผกก.สส. , ผกก.สภ. ในสังกัด , รอง ผกก.ป.ฯ และหน่วยงานอื่นในสังกัด เช่น ตชด. , พฐ. , ทล. , สันติบาล ,ทท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี


 

 

4 มกราคม 2561


ผบก.ฯ ร่วมถวายมุทิตาสักการะงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์วรวิหาร

พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐฏ์ แจ่มสว่างสุข ร.น. ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมถวายมุทิตาสักการะงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์วรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานโครงการแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี


ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สรุปผลระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลคริสต์มาส/ปีใหม่ 2561

เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สรุปผลระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลคริสต์มาส/ปีใหม่ 2561


ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7


ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัล

 13.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลฯ ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี


 

 

3 มกราคม 2561


ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับ ศปก.ตร.เรื่่องระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เวลา 09.30 น.พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมเฝ้าฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับ ศปก.ตร.เรื่องระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณ หน้าโรงเรียนสูงสุมาร ผดุงวิทย์ (ขาเข้า กทม.) ทล.340 อ.บางปลาม้า


ตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า

เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า


ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 15.00 น.พ.ต.อ.วิโรจย์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บ้านเรือนไทย อ.ศรีประจันต์


ตรวจจุดบริการประชาชน สภ.เดิมบางนางบวช

 15.30 น.พ.ต.อ.วิโรจย์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สภ.เดิมบางนางบว


ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เวลา 15.55 น. พ.ต.อ.วิโรจย์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.เขาชะโอ๊ย อ.เดิมบางนางบวช


ตรวจเยี่ยม สภ.สามชุ

เวลา 16.25 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.สามชุ


ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เวลา 16.50 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณหน้าที่พักสายตรวจย่านยาว อ.สามชุก


ตรวจเยี่ยม สภ.ศรีประจันต์

เวลา 17.10 น.พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ศรีประจันต์


 
 
 
 

2 มกราคม 2561


ผบก.ฯ ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ จุดตรวจบริเวณหน้า ปตท.มาตุภูมิ ทางหลวงหมายเลข 340 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี


ร่วมประชุมทางไกล กวาดล้างอาชญกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี,พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมเฝ้าฟังการประชุม conference กับ ศปก.ตร.เรื่องระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ กวาดล้างอาชญกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เวลา15.00น.พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รองผบก.ภ.จว.สุพรรณพบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหน้าบัานทรงไทยและร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ศรีประจันต่.อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณแยกบ้านควาย


ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เวลา16.00น.พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รองผบก.ภจว.สุพรรณบุรีร่วมกับเจ้าที่ตำรวจสภ.บางปลาม้าอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าปั้มปตท.พบการจราจรหนาแน่นเคลี่อนตัวได้


 

 

1 มกราคม 2561


ผบก.ฯ ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 15.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.อ.เรืองศักดิ์ อธิมากูล รอง ผบ.มทบ.17 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจส่วนพระองค์ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า และ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี


ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน สภ.หนองหญ้าไซ

เวลา 21.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน สภ.หนองหญ้าไซ บริเวณแยกหอนาฬิกา อ.หนองหญ้าไซ


อวยพรปีใหม่ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

 


การรป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี

ข้อสั่งการ พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เรื่องการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561ให้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และกำชับการปฏิบัติ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

2. พิษจารณาการเปิดช่องทางพิเศษกรณีการจราจรหนาแน่นหรือเกิดอุบัติเหตุ

3. จับกุมและเปรียบเทียบปรับกับผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย

4. เข้มงวดกวดขันผู้ขับขี่ที่ดื่มสุรา หรือใช้ความเร็วเกินกำหนดฯลฯ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

5. ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดจากประชาชนฯลฯ

ติดต่อเรา

joomla vector social icons

สารพันลิงค์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

037196
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
50
82
1034
35396
2328
3025
37196

Your IP: 3.80.55.37
2019-01-20 11:09