31 ธันวาคม 2560


  
เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ จุดตรวจบริเวณหอนาฬิกาบรรหาร-แจ่มใส ถนนมาลัยแมน321 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง  จว.สุพรรณบุรี

   
เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี และ สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน (ศปก.ฯ) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(VDO Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

  
เวลา 12.00 น.  พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน สภ.ศรีประจันต์ บริเวณหน้าบ้านเรือนไทย ถนน 340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี้

 

 

30 ธันวาคม 2560


  
  
เวลา 08.45 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ จุดบริการประชาชน หน้าบ้านเรือนไทย ถนนสาย340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุร

  
เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ จุดบริการประชาชน หน้าสมาคมชาวไร่อ้อย ถนนสาย340 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี

  
เวลา 12.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ จุดตรวจหอนาฬิกาด่านช้าง ถนนสาย333 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี

  
  
เวลา 13.39 น. พล.ต.ต.กษณะแจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์แจ่มสว่างสุข ภริยา ได้เป็นประธาน(ฝ่ายฆารวาส)ในพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำ สภ.องค์พระ โดยมี นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ นายอำเภอด่านช้าง ,พ.ต.ท.ก้องเกียรติ ตั้งกิติกุล สว. สภ.องค์พระ และข้าราชการตำรวจ สภ.องค์พระ ประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้า สภ.องค์พระ อ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี

  
  
เวลา 14.45 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ จุดตรวจที่พักสายตรวจบ้านทุ่งมะกอก ต.องค์พระ ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี


  
เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์  รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน หน้าบ้านทรงไทย ถนน 340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี้

  
เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช, พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.สว่างฯ สว.กก.สส.ฯ ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video conference ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2561

  
เวลา 11.00 น. น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์  รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน สภ.ทุ่งคลี บริเวณหน้าทีพักสายตรวจกาบบัว ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี้

  
เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ สภ.เดิมบางนางบวช บริเวณป๊ัม ปตท.เดิมบางฯ ถนน 340 อ.เดิมบางนางบวช และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี้

  
เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี บริเวณป๊ัม ปตท.เลี่ยงเมือง ถนน 340 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี

 

 

29 ธันวาคม 2560

  
พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ จุดตรวจหน้าโรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ ถนนสาย340 หมู่ที่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

    
เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ จุดตรวจหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี ถนนสาย321 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

 
เวลา 10.20 น. พ.ต.อ.นิมิตร  เเสงอรุณ   รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) งานสอบสวน ประจำเดือน ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ๒  ภ.จว.สุพรรณบุรี

  
  
เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณหน้าโรงเรียนสูงสุมาร ผดุงวิทย์  ทล.340  อ.บางปลาม้า และได้มอบสิ่งของให้กับจุดบริการ

  
 
เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน สภ.บางปลาม้า ถนน 340 ขาออกจาก กทม.ได้กำชับ
1.แนวทางการอำนวยความสะดวกการเดินทางและตรวจตราป้องกัน ปราบปราบอาชญากรรม ยาเสพติด ที่อาศัยช่วงเวลานี้แฝงมากับการเดินทาง
2.ยึดรถต้องสงสัย พร้อมถ่ายภาพลงสมุดให้ปรากฏเป็นหลักฐาน ใช้สืบสวนหลังเกิดเหตุได้
3.ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาร่วมปฏิบัติในเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี้

 
เวลา 13.50 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง ถนน 321 อ.เมืองสุพรรณบุรี และได้มอบสิ่งของให้กับจุดบริการ

 

 

28 ธันวาคม 2560

  
เวลา 09.30 น  พ.ต.อ.เกรียงไกร  วุฒิพานิช  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ,พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์  โอนสูงเนิน  ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจราจร ของ ศฝร.ภ.7 ซี่งมาศึกษาดูงานด้านการจราจร ของตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

  
 
เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย กต.ตร. ของ สภ.อุู่ทองง ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน บริเวณหอนาฬิกา อ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี ในพื้นที่ สภ.อู่ทอง และ กต.ตร. ของ สภ.อุู่ทอง และได้มอบสิ่งของให้กับจุดบริการ

  
เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี และ กต.ตร อู่ทองออกตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2561 ณ บ้านเลขที่ 189 หมู่ 3 ต. อู่ทอง อ.อู่ทอง จว. สุพรรณบุรี

  
 
เวลา 13.30น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย กต.ตร. ของ สภ.อุู่ทองง ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน บริเวณหน้าโรงเรียนสารพัดช่างในพื้นที่  สภ.เมือง และ กต.ตร. ของ สภ.อู่ทอง และได้มอบสิ่งของให้กับจุดบริการ

  
เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง  ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย พ.ต.อ.เกรียงไกร  วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ,หน.สภ. และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

  
เวลา 14..50 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้  รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณหน้าบ้านเรือนไทย อ.ศรีประจันต์  และได้มอบสิ่งของให้กับจุดบริการ

  
เวลา 15.10 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ถนน 340 บริเวณหน้า สมาคมชาวไร่อ้อย อ.สามชุก และได้มอบสิ่งของให้กับจุดบริการ

 
เวลา 15.25 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเณหน้าปัมน้ำมัน ปตท.เขาใหญ่ ถนน 340 อ.เดิมบางนางบวช และได้มอบสิ่งของให้กับจุดบริการ 

 

 

27 ธันวาคม 2560

 

เวลา 10.30 น.พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรีเข้าฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) การดำเนินการสืบสวนสอบสวนของ ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


 

 

  25 ธันวาคม 2560

   
 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง  ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร  ในช่วงเทศการคริสต์มาส และปีใหม่ 2561 จว.สุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ,หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ,ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ,ฝ่ายทหาร ,ฝ่ายปกครอง ,ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ,สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค7 ,อาสาสมัครตำรวจชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมในพิธีปล่อยแถวฯ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี

  
 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ประชุมเฝ้าฟังที่ตั้งหน่วย พร้อมด้วย ทุกแห่งในสังกัด เรื่อง เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  รอง ผบ.ตร.เป็นประธาน 

   
  เวลา 09.00 น  พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์    รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ณ อาคารสัมมนา บึงฉวากรีสอร์ท  อ.เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 23 ธันวาคม 2560

   
 10.00 น  พ.ต.อ.เกรียงไกร  วุฒิพานิช , พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์    รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

22 ธันวาคม 2560

   
  เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมบริหาร ภ.จว.สุพรรณบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12/2560 โดยมี พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ , ผกก.สภ.,ฝอ.,สส.ฯ รอง ผกก.ในสังกัด และหน่วยงานอื่นในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี

   
  เวลา 09.00 น พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์    รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนากำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมี นายพิภพ  บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

   
เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  , พ.ต.อ.อภิชิต  สุรพินิจ  ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี , รอง ผกก.สส.สภ.ฯ ทุก สภ. ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมฟังการประชุมคอนเฟอเรนซ์ การระดมติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

   
เวลา 11.00 น.  พ.ต.อ.เกรียงไกร  วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ   ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม 2  ภ.จว.สุพรรณบุรี

  
เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2560 โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ , ผู้แทนอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี , ผู้แทน ตำรวจภูธรภาค 7 , กต.ตร.สภ. ในสังกัด และ ผกก.สภ.ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี

  
 พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ร่วมโครงการ มอบจักรยาน"ปันรัก.. ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน"  ณ หอประชุมอาชาสีหมอก

 

 21 ธันวาคม 2560

   
  
 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ร.น. ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี  พ.ต.อ.นิมิตร  แสงอรุณ , พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช  ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดป่าเลไลย์ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี 

   
  
นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ,พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รองผบก.ภจว.สุพรรณบุรี,นายอำเภออู่ทอง ,ผกก.สภอู่ทอง  ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจสภ.อู่ทอง,สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี, บช.ปส.ภ7,จนท.ทหาร,ฝ่ายปกครอง,อส  รวม100 นาย  ออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในเขตพื้นที่อู่ทอง

 

 

19 ธันวาคม 2560

   
เวลา 08.30 น.  พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถินฯ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯจ.สุพรรณบุรี

   
เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.อู่ทอง

     
เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ด่านช้าง

  
เวลา 14.00น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ดอนเจดีย์

   
เวลา 15.00น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ สถาบันการพลศึกษาฯ

   
เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ตรวจเยี่ยม สภ.สองพี่น้อง

   
 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการออกตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ภ.7 พร้อมด้วย หน.สภ.และ หน.ชุด ชมส.  โดยมี พ.ต.อ.วิเชียร  อินเทียน รอง ผบก.อก.ภ.7 พร้อมคณะผู้ตรวจ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ภ.จว.สุพรรณบุรี

   
เวลา 10.30 น.  พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเฝ้าฟัง แนะนำการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม ช่วงเทศกาลคริสต์/ขึ้นปีใหม่ 2561โดยมี ผกก.ฯ ทุก สภ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก. ภ.จว.สุพรรณบุรี

 

 

15 ธันวาคม 2560

  
  
  เวลา 12:30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ไปตรวจเยี่ยมตู้ยามชุมชนตลาดบางลี่  สภ.สองพี่น้อง

  
  
  เวลา 14:30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ไปตรวจเยี่ยม ตู้ยามบ้านหัววัง สภ.ทุ่งคอก

 

 

 14 ธันวาคม 2560

  
  เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็นประธานในการประชุม งานสืบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติการสืบสวน คดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.อภิชิต  สุรพินิจ  ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี, รอง ผกก.สส., สว.สส. ทุก สภ. และชุดสืบสวนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี

 

 

13 ธันวาคม 2560

   
  เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า(สภากาแฟ) โดยมี นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ เป็นประธาน ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
   
  เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการงานความมั่นคงและข่าวความมั่นคง ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี โดยมีผู้แทนฝ่ายทหาร, ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม

 

 

 12 ธันวาคม 2560

  
  
  เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายเมี้ยน น่วมไม้พุ่ม บิดาของ นายสมหมาน น่วมไม้พุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (แคราย) อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร

  
  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี   ได้เป็นประธาน ในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขยายผลการปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิผล  โดยมี พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ ,รอง ผกก.สส. ของแต่ละ สภ. และเจ้าหน้าที่ชุดยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

 

 

8 ธันวาคม 2560

  

  เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร  วุฒิพานิช รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี  โดยมี สว.ธุรการ จนท.การเงิน สภ.เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี


  
   เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามและตรวจสอบสำนวนคดีที่ สภ.สระแก้ว

 

 

 

7 ธันวาคม 2560

  
  เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.อภิชิต  สุรพินิจ  ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้เดินทางมาเร่งรัดคดีในพื้นที่ สภ.หนองหญ้าไซ

   
   เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.สระแก้ว

   
   เวลา 13.45 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุพรรณบุรี

  
   เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี , พ.ต.อ.อภิชิต  สุรพินิจ  ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาเร่งรัดคดีในพื้นที่ สภ.อู่ทอง

   
   เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี   เป็นประธานการประชุมบริหารงานป้องกันปราบปราม  มี สวป.,รอง ผกก.ทุก สภ.ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี

   
   เวลา 14.25 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า

 

 

6 ธันวาคม 2560

   
   เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย  พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม   รอง ผบก.ฯ   พ.ต.อ.อภิชิต สุรพินิจ  ผกก.สส.ฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference) เพื่อเร่งรัดติดตามคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่ สภ.อู่ทอง และคดีพยายามฆ่า ในพื้นที่ สภ.หนองหญ้าไซ ณ ห้องประชุม  ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

 เวลา 15.00 น. ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข  ประธานแม่บ้านตำรวจและสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจ , พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา  เพชรนรชาต  รอง ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์   

 


5
 ธันวาคม 2560

  
  
  
 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

  
 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2560 และพิธีมอบทุนการศึกษาฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูลโดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี

 

 

 4 ธันวาคม 2560

  
  
 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference) ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 60 โดยมี พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ณรงค์เวชย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ พ.ต.ท.หญิง สุายพิณ รอดหงษ์ทอง รอง ผกก.ฝอ.ฯ พ.ต.ท.รุ่งนภา เพชรนรชาติ รอบ ผกก.ฝอ.ฯ , สว.ฝอ.1-7 ,191 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

  
  
 เวลา 11:30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ไปตรวจเยี่ยม ตู้ยามตำบลบ้านโข้ง สภ.อู่ทอง

  
 เวลา 15:30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ไปตรวจเยี่ยมตู้ยามตำบลสระแก้ว สภ.สระแก้ว

 


3
 ธันวาคม 2560

 
    
  
  เวลา 16.00 น พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจ สภ.องค์พระ โดยมี พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ และภรรยา ,พ.ต.อ.กรกฏ โปชยะวณิช ผกก.สภ.ด่านช้าง และภรรยา ,พ.ต.ท.ฉัตรชัย วีระวงษ์ รอง ผกก.สภ.สระแก้ว ,ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี และคณะแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมฯ ณ สภ.องค์พระ อ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี

 


1
 ธันวาคม 2560

  
  เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยียมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจและประชุมเร่งรัดคดีสำคัญให้สืบสวนจับกุมให้ได้

  
  เวลา10.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (พิทัษ์ 61/1) พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี

ภารกิจเดือน พฤศจิกายน 2560
ภารกิจเดือน ตุลาคม 2560
ภารกิจเดือน กันยายน 2560
ภารกิจเดือน สิงหาคม 2560
ภารกิจเดือน กรกฎาคม 2560    

ติดต่อเรา

joomla vector social icons

สารพันลิงค์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

033562
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
12
116
291
32549
1719
3167
33562

Your IP: 54.236.180.104
2018-12-19 01:09