วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

28 ก.ค. 61เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจใสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี 

 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจใสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีฯ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.สมพร พุกหอม ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมโครงการจิตอาสา "พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการฯ ณ บึงบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
 

เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีฯ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
 

 

เวลา 18.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิรัตน์ เพชรทอง ผกก.(สอบสวน)ฯ ,พ.ต.ท.หญิงสายพิณ รอดหงษ์ทอง รอง ผกก.ฝอ.ฯ ,พ.ต.ท.ศาสตรา คงนาม รอง ผกก.ป.เมืองสุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
  
 
 
 
 
 
 25 ก.ค. 2561เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.กฤษณ์  วาฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมสัมมนาการบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ห้องประชุมเสสะเวช ชั้น 1 อาคาร ภ.7

 

เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรีเข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงประจำปี 2561 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2561

 

เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติรอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรี (กต.ตร.)และข้าราชการตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการโจรกรรมเครื่องมือทางการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
 
 
เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ภ.7 ยกร่างแก้ไขปรับปรุงคู่มือสายตรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4

 
 
 
 
 
17ก.ค .61
เวลา 07.00 น.  พ.ต.อ.อภิชิต สุรพินิจ รอง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมงาน "คุยขโมง เจ็ดโมงเช้า" (สภากาแฟ) โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานฯ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี
 
 
เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.กฤษณ์  วาฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

13 ก.ค.61
 
เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย ภริยา เดินทางมา รพ.เจ้าพระยายมราช จว.สุพรรณบุรี เพื่อเยี่ยมอาการบาดเจ็บ ให้กำลังใจ และมอบเงินสวัสดิการ ภ.7 ให้ ส.ต.ต.วีระศักดิ์ สนั่นเอื้อ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านช้าง ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงขณะเข้าจับกุมโดยมี พล.ต.ต. กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.สมพร พุกหอมผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ,พ.ต.อ.กรกฏ โปชยะวณิช ผกก.สภ.ด่านช้าง และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการงานความมั่นคงและข่าวความมั่นคง ภ.7 ณ ห้องประชุม ภ.7ชั้น 4
 
 
13.00 น. พตอ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอฯ ได้เป็นผู้แทน ภ.จวฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการประชุมสัมมนาครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ณ รร.สองพันบุร
 
 
เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุ ผ่านแอปพลิเคชั่น police I lert u รุ่นที่ 4 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ  ณ ห้องประชุมเสสะเวช ภ.7
 
 
เวลา 17:00 น.  พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม สภ. สามชุก
 
 
เวลา 18.30 น. พ.ต.อ.กฤษณ์  วาฤทธิ์  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยม สภ.ศรีประจันต์
 
 
 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.กฤษณ์  วาฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พ.ต.ท.ไพรัตน์ สกุลมีฤทธิ์ สวป.สภ.สามชุก ณ วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 
 
เวลา 20.45 น.พ.ต.อ.กฤษณ์  วาฤทธิ์  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยม สภ.สามชุก

 

 

 

12 ก.ค.61
เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นผู้แทน ภ.7 ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม "ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่" โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. (ปป) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 อ.เมือง จ.นครปฐม
 
 
เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการงานความมั่นคงและข่าวความมั่นคง ภ.จว.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จนท.ทหาร มทบ.17,ป้องกัน จว.สุพรรณบุรี,สันติบาลจว.สุพรรณบุรี,ตม.จว.สุพรรณบุรี,กก.สส.ภ.จว.ฯ,ศอ.ปส.ภ.จว.ฯ, และ ฝอ.ภ.จว.ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี
 
 
คณะตรวจราชการ กต.๗ จต. ได้มาตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง งานทั้ง ๕ ด้าน ของทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี และประชุมสรุปผลการตรวจราชการ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ภ.จว.สุพรรณบุรี โดยมีท่าน พล.ต.ท.เพิ่มพูน  ชิดชอบ จตร. เป็นประธาน มีท่าน พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและบรรยาสรุป
 
 
เวลา 15.00 น.  พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม  การปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม โดยมี รอง ผกก.ป. และ สวป. ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุพรรณบุรี
 
 
เวลา 20.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์ ผกก.สภ.สามชุก ,พ.ต.อ.ภูวดิท คงเพ็ชร ผกก.สภ.อู่ทอง ,พ.ต.อ.กรกฏ โปชยะวณิช ผกก.สภ.ด่านช้าง และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พ.ต.ท.ไพรัตน์ สกุลมีฤทธิ์ สวป.สภ.สามชุก และมอบเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี (กรณีข้าราชการตำรวจเสียชีวิต) ณ วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี


 
 
 
 
 
11 ก.ค. 61
เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ฯ ,,พ.ต.อ.อภิชิต สุรพินิจ ,ผกก.ฝอ.ฯ ,ผกก.สส.ฯ และหน.สภ.ในสังกัด ได้ร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส) โดยมี พล.ต.ท.สาโรจน์ นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
 
 
เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.อภิชิต สุรพินิจ ,ผกก.ฝอ.ฯ ,ผกก.สส.ฯ ,หน.สภ.ในสังกัด ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ ,รอง ผกก.ป.ฯ ,รอง ผกก.สส.ฯ และข้าราชการตำรวจหน่วยงานอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.สุพรรณบุรี  ณ ห้องประชุม ภ.จว.สุพรรณบุรี อ.เมือง จว.สุพรรณบุร 
 
เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รองผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พ.ต.ท.ไพรรัตน์ สกุลมีฤทธิ์ สวป.สภ.สามชุก ณ วัดวิมลโภคาราม ต.สามชุก อ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี


 
 
 
 
 
10 ก.ค. 61
เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่9 โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่9 โดยมี พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย รอง ผบช.ภ.7 ,ผบก.ในสังกัด ภ.7 และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

 


รวมภารกิจของ ภ.จว.สุพรรณบุรี 

 

ประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

facebook likebox joomla module

ติดต่อเรา

joomla vector social icons

สารพันลิงค์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

046994
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
110
112
282
46008
2371
2925
46994

Your IP: 3.90.56.90
2019-04-23 22:02