10 ก.ย. 61

10 ก.ย. 61 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ร.น. ประธานแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี หน.สภ., คณะแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี, ญาติธรรม และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดประสพสุข อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

 

 

9 ส.ค. 61

เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ร.น. ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ ,ผกก.ฝอ.ฯ ,หน.สภ. ,คณะแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี ,ญาติธรรม และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี

 

23 ก.ค. 61

23 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ร.น. ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ ,ผกก.ฝอ.ฯ ,หน.สภ. ,คณะแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี ,ญาติธรรม และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

 

 

28 มิ.ย. 61

28 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมี รอง ผบก.ฯ ,หน.สภ.ฯ ,ข้าราชการตำรวจ ,คณะแม่บ้านตำรวจ ,กต.ตร.ภ.จว.สุพรรณบุรี และคณะญาติธรรม ร่วมพิธีฯ และมีการแจกข้าวสาร กุนเชียง และน้ำดื่มแก่ข้าราชการตำรวจ และผู้ยากไร้ ณ อุโบสถวัดพระลอย อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
 

 

 

22 พ.ค. 61

22 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี, รอง ผบก.ฯ, หน.สภ.ฯ, ผกก.ฝอ., ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี, กต.ตร. และแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 
     ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
     ณ ศาลาทศบารมี วัดวิมลโภคาราม ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

2 เม.ย. 61

เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ,รอง ผบก.ฯ ,หน.สภ.ฯ , ผกก.ฝอ. ,ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ,กต.ตร. และแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระบรมวงศานุวงศ์ และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาเถรคันฉ่อง วัดดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

7 มี.ค. 61

 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ร.น. ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี ,หน.สภ.ในสังกัด ,กต.ตร.ภ.จว.สุพรรณบุรี ,คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
 
 

 

 

1 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี , ผกก.สภ.ฯ ในสังกัด , ผกก.ฝอ. , และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ ห้องประชุมวัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

 

 

 

21 ธันวาคม 2560

เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ร.น. ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี  พ.ต.อ.นิมิตร  แสงอรุณ , พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช  ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดป่าเลไลย์ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี 

 

 

 

30 สิงหาคม 2560

เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ถวายพุ่มผ้าป่า และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาการเปรียญและอุโบสถ วัดพระลอย ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
 

ติดต่อเรา

สารพันลิงค์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

145833
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
156
117
386
144120
1796
5863
145833
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจ