โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 

 

 27 ก.พ.62

 เวลา 14.00 น.  พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา เพชรนรชาติ รอง ผกก.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจ ในสังกัด  เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ ภ.จว.สุพรรณบุรี ณ วัดพยัคฆาราม หมู่ 2 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี

 

1 ธ.ค.61

 1ธ.ค.61 เวลา 08.00 น. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมตาม โครงการจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” การทำความสะอาดบึงบ้านโพธิ์ ม.๗ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี โดยมี พล.ต.ต.คมศักดิ์  สุมังเกษตร ผบก.ภ.จว.สุพรณบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๘๙๑ คน ร่วมทำความสะอาดเก็บผักตบ ปรับภูมิทัศน์บริเวณบึงบ้านโพธิ์ และดำเนินการตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยใจ” ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้จำนวน ๑,๖๖๒ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

14 ต.ค.61

14 ต.ค.61 เวลาประมาณ 08.30น.  พ.ต.อ.คมศักดิ์  สุมังเกษตร รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รองผบก.ฯ, พ.ต.อ.สมพร พุกหอม ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี , พ.ต.อ.สมเดช เกษมสุข ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ และข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดสำปะซิว หมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 


 7 ก.ย. 61  

7 ก.ย. 61 เวลา 15.00 น.  พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ,พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รอง ผบก.ฯ ได้ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี,  และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการฯ ณ บริเวณวัดประสพสุข อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

 

 

23 ส.ค. 61 

เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นายประสงค์ พวงวรินทร์ ประธาน กต.ตร.สภ.ทุ่งคอก พ.ต.อ.ปจภณ รอดโพธิ์ทอง ผกก.สภ.ทุ่งคอก พร้อม ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี และ สภ.ทุ่งคอก ร่วมทำโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “พัฒนาวัดทุ่งคอก” โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาบริเวณวัดวัดทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี สร้างสังคมของคนดี ที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ กล้าหาญ สร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างต่อเนื่องถาวร เป็นการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 28 ก.ค. 61 

เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.สมพร พุกหอม ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมโครงการจิตอาสา "พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการฯ ณ บึงบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
 

 

 27 มิ.ย. 61 

27 มิ.ย. 61 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี และคณะ กต.ตร.ฯ ร่วมโครงการฯ ณ บริเวณวัดพระลอย อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี


 

30 พ.ค. 2561

เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการฯ ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

 

 19 เม.ย. 2561

เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รอง ผบก.ฯ ได้ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ภ.จว.สุพรรณบุรี โดยมี ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการฯ ณ วัดพระลอย อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

 

 6 มี.ค. 2561

6 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กระเษียร สุดตา ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.อ.วิรัตน์ เพชรทอง ผกก.(สอบสวน)ฯ,พ.ต.ท.หญิง สายพิณ รอดหงษ์ทอง รอง ผกก.ฝอ.ฯ ,พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา เพชรนรชาติ รอง ผกก.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ ณ วัดหนองเพียร ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี

 


 29 ม.ค. 2561 

29 ม.ค.61  เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี/นายตำรวจราชสำนักเวร(CAT-904) ได้เปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการฯ ณ บริเวณ ภ.จว.สุพรรณบุรี อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

 

1 ก.พ. 2561

วันที่ 1 ก.พ.2561  เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์. สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี/นายตำรวจราชสำนักเวร(CAT-904) ได้เปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ , พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม ,พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ รอง ผบกภ.จว.สุพรรณบุรี ,พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาฯณ บริเวณ วัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
 

ติดต่อเรา

สารพันลิงค์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

145839
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
162
117
392
144120
1802
5863
145839
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจ