15 ธันวาคม 2560

  

  

  เวลา 12:30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ไปตรวจเยี่ยมตู้ยามชุมชนตลาดบางลี่  สภ.สองพี่น้อง

  

  

  เวลา 14:30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ไปตรวจเยี่ยม ตู้ยามบ้านหัววัง สภ.ทุ่งคอก


 

 14 ธันวาคม 2560

  

  เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็นประธานในการประชุม งานสืบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติการสืบสวน คดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.อภิชิต  สุรพินิจ  ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี, รอง ผกก.สส., สว.สส. ทุก สภ. และชุดสืบสวนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี


 

 13 ธันวาคม 2560

   
  เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า(สภากาแฟ) โดยมี นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ เป็นประธาน ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี

   

  เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการงานความมั่นคงและข่าวความมั่นคง ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี โดยมีผู้แทนฝ่ายทหาร, ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม


 

 12 ธันวาคม 2560

  

  

  เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายเมี้ยน น่วมไม้พุ่ม บิดาของ นายสมหมาน น่วมไม้พุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (แคราย) อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร


  

  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี   ได้เป็นประธาน ในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขยายผลการปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิผล  โดยมี พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ ,รอง ผกก.สส. ของแต่ละ สภ. และเจ้าหน้าที่ชุดยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


 

8 ธันวาคม 2560

  

  เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เกรียงไกร  วุฒิพานิช รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี  โดยมี สว.ธุรการ จนท.การเงิน สภ.เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี


  

   เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามและตรวจสอบสำนวนคดีที่ สภ.สระแก้ว


 

7 ธันวาคม 2560

  

  เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.อภิชิต  สุรพินิจ  ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้เดินทางมาเร่งรัดคดีในพื้นที่ สภ.หนองหญ้าไซ


   

   เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.สระแก้ว

   

   เวลา 13.45 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุพรรณบุรี


  

   เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี , พ.ต.อ.อภิชิต  สุรพินิจ  ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เดินทางมาเร่งรัดคดีในพื้นที่ สภ.อู่ทอง


   

   เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี   เป็นประธานการประชุมบริหารงานป้องกันปราบปราม  มี สวป.,รอง ผกก.ทุก สภ.ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี


    

   เวลา 14.25 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.บางปลาม้า


 

6 ธันวาคม 2560

   

   เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย  พ.ต.อ.วิติพจน์  พจนาคม   รอง ผบก.ฯ   พ.ต.อ.อภิชิต สุรพินิจ  ผกก.สส.ฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference) เพื่อเร่งรัดติดตามคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่ สภ.อู่ทอง และคดีพยายามฆ่า ในพื้นที่ สภ.หนองหญ้าไซ ณ ห้องประชุม  ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


 เวลา 15.00 น. ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข  ประธานแม่บ้านตำรวจและสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจ , พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา  เพชรนรชาต  รอง ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์   5
 ธันวาคม 2560

  
  
  

 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี


  

 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2560 และพิธีมอบทุนการศึกษาฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูลโดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี


 

4 ธันวาคม 2560

  
  

 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง  รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference) ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 60 โดยมี พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ณรงค์เวชย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ.ฯ พ.ต.ท.หญิง สุายพิณ รอดหงษ์ทอง รอง ผกก.ฝอ.ฯ พ.ต.ท.รุ่งนภา เพชรนรชาติ รอบ ผกก.ฝอ.ฯ , สว.ฝอ.1-7 ,191 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สุพรรณบุรี


  

  

 เวลา 11:30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ไปตรวจเยี่ยม ตู้ยามตำบลบ้านโข้ง สภ.อู่ทอง


  

 เวลา 15:30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ไปตรวจเยี่ยมตู้ยามตำบลสระแก้ว สภ.สระแก้ว3
 ธันวาคม 2560

 
    
  

  เวลา 16.00 น พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย ร.อ.หญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจ สภ.องค์พระ โดยมี พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ฯ และภรรยา ,พ.ต.อ.กรกฏ โปชยะวณิช ผกก.สภ.ด่านช้าง และภรรยา ,พ.ต.ท.ฉัตรชัย วีระวงษ์ รอง ผกก.สภ.สระแก้ว ,ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุพรรณบุรี และคณะแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมฯ ณ สภ.องค์พระ อ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี1
 ธันวาคม 2560

  

  เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจเยียมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจและประชุมเร่งรัดคดีสำคัญให้สืบสวนจับกุมให้ได้


  

  เวลา10.30 น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์  รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (พิทัษ์ 61/1) พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุพรรณบุรี


 

ภารกิจเดือน พฤศจิกายน 2560
ภารกิจเดือน ตุลาคม 2560
ภารกิจเดือน กันยายน 2560
ภารกิจเดือน สิงหาคม 2560
ภารกิจเดือน กรกฎาคม 2560

ติดต่อเรา

joomla vector social icons

ผู้เยี่ยมชม

Articles View Hits
28420